quang nguyen

www.vietnamlife.co.kr
Member / Cấp bậc: 4
TP.HCM
Tham gia: 17-01-2007
  • Đã xem: 13495 trang
  • Lượt Fav: 16
  • Lượt watch: 0
  • ZDA point: 999

TỰ GIỚI THIỆU

Life's a journey, not a destination


About me
I'm a boy and I like girls hehe... , I love my life and my family too much, ... and thank you for visiting
My Space !

My work
I am a Graphics Designer for Life MAGAZINE-Travel & Living Information
#102 Rex Hotel 4-6 Le Loi Str.,HCMC- VIET NAM

Bạn bè Tất cả

  • maxmax
  • centauruscentaurus
  • absentee85absentee85
  • bilanichanbilanichan
  • judazjudaz
  • likedjlikedj

LƯU BÚT

Chưa có lưu bút nào